KONTAKTY NA VLÁDU A MINISTERSTVA ČR, POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ

Viz např. každý nový telefonní seznam, část “Zdravotnictví, úřady a instituce” – VLÁDA A MIN.

Tyto úřady a jejich úředníci, a také politické strany, jsou prioritně odpovědni za informování lidí zemí českých o stavu této společnosti, příčinách tohoto stavu a mají odpovědnost za případný zánik této společnosti v případě, že se i nadále budou nechávat OVLÁDAT ještírky, negativními mimozemšťany – Silami temna jako loutky, prázdné figurky na šachovnici negativních entit. Nesou také odpovědnost za to, jestli využijí nabízené pomoci Sil světla či nikoliv, a jestli naváží s Vesmírnými lidmi spolupráci. NEBOŤ JSOU ŘÍDÍCÍ ORGÁNY, A MAJÍ VŠECHNY INFORMACE (COŽ JE ENERGIE), které potřebují k odpovědné práci.

1.
PREZIDENT ČR

Vážený pan prezident
Václav Klaus
Dělostřelecká 1
110 00 Praha 1

02-24372235
E-mail:
president@hrad.cz

Kancelář pana prezidenta:

Vážený pan prezident
Václav Klaus
Pražský Hrad
119 08 Praha 1

tel. 02-24371111 (ústředna) nebo 02-24373300
www.hrad.cz


2.
KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Sněmovní 4
118 26 Praha 1

02-57171111
www.psp.cz
cca 200 lidí


3.
KANCELÁŘ SENÁTU PARLAMENTU ČR
Valdštejnské nám. 4
118 00 Praha 1

02-57071111
www.senat.cz
cca 80 lidí


4.
ÚŘAD VLÁDY ČR
Nábřeží E. Beneše 4
118 01 Praha 1

02-24002111
www.vlada.cz


5.
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČR
Nábřeží L. Svobody 12
110 00 Praha 1

02-51411111
www.mdcr.cz


6.
MINISTERSTVO FINANCÍ ČR
Letenská 15
110 00 Praha 1

02-57041111
www.mfcr.cz      E-mail: podatelna@mfcr.cz


7.
MINISTERSTVO KULTURY ČR
M. Horákové 220
160 00 Praha 6

Maltézské nám. 1
110 00 Praha 1

02-57085111


8.
MINISTERSTVO OBRANY ČR
Tychonova 1
160 00 Praha 6

02-20201111
www.army.cz E-mail: kauckys@army.cz    jelinekp@army.cz


9.
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR
Na poříčním právu 1
120 00 Praha 2

02-21921111
www.mpsv.cz E-mail: mpsv@mpsv.cz


10.
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
Staroměstské nám. 6
110 00 Praha 1

02-24861111
www.mmr.cz E-mail: info@mmr.cz


11.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR
Na Františku 32
110 00 Praha 1

02-24851111
www.mpo.cz E-mail: mpo@mpo.cz


12.
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR
Vyšehradská 16
120 00 Praha 2

02-21997111
www.justice.cz E-mail: msp@msp.justice.cz


13.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR
Karmelitská 5,7,8
110 00 Praha1

02-57193111
www.msmt.cz


14.
MINISTERSTVO VNITRA ČR
Nad Štolou 3
170 00 Praha 7

02-61421115
www.mvcr.cz E-mail: dotazy@mvcr.cz


15.
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR
Loretánské nám. 5
110 00 Praha 1

02-24181111
www.czech.cz


16.
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR
Palackého nám. 4
120 00 Praha 2

02-24971111
www.mzcr.cz   E-mail: mzcr@mzcr.cz


17.
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Těšnov 17
110 00 Praha 1

02-21811111
www.mze.cz   E-mail: kovar@mze.cz       felcarek@mze.cz


18.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Vršovická 65
100 00 Praha 10

02-671211
www.env.cz   E-mail: info@env.cz

 

POLITICKÉ STRANY A POLITICKÁ HNUTÍ

poznámka:

(P) = pozastavená činnost; (R) = rozhodnutí soudu o rozpuštění, návrh na výmaz dosud nepředložen

I. Politické strany


 1. Agrární strana
  110 00 Praha 1, Klimentská 14

 2. Aliance nezávislých občanů
  702 00 Ostrava 1, ul. Na hradbách 4

 3. Alternativa 2000
  Ostrava-Kunčičky, Střádalů 26

 4. Asociace Radikálů za Spojené státy evropské - (P)
  110 00 Praha 1, Krakovská 9

 5. Česká a moravská agrární strana
  170 00 Praha 7, Kostelní 44

 6. Česká národní strana - (P)
  101 00 Praha 10, Kodaňská 38

 7. Česká pravice
  150 00 Praha 5, Pod Děvínem č. 34

 8. Česká strana národně sociální
  110 00 Praha 1, Náměstí republiky 7, hl. kanc. 120 21 Praha 2, Londýnská 52

 9. Česká strana sociálně demokratická
  110 00 Praha 1, Hybernská 7, Lidový dům
 10. www.socdem.cz E-mail: info@socdem.cz
  02-24219911


 11. Česká volba
  Olomouc (v likvidaci)

 12. Československá strana Humanistické Internacionály (R)

 13. Československá strana socialistická
  750 00 Přerov, Palackého 1

 14. Demokratická liga
  110 00 Praha 1, V Jámě 12

 15. Demokratická regionální strana
  460 01 Liberec, Revoluční 123/17

 16. Demokratická strana Československa - (P)
  150 00 Praha 5, Vodní 9/528

 17. Demokratická unie
  190 14 Praha 9, U trativodu 358

 18. Demokatická unie zdraví a sportu - (R)

 19. Komunistická strana Čech a Moravy
  110 00 Praha 1, třída Politických vězňů 9

 20. Komunistická strana Československa
  180 00 Praha 8, Štíbrova 1126

 21. Konzervativní strana
  170 00 Praha 7, U průhonu 6

 22. Křesťanská a demokratická unie -Československá strana lidová
  120 00 Praha 2, Karlovo nám. 5

 23. Liberálně demokratická strana
  Praha (v likvidaci)

 24. Mladí demokraté
  602 00 Brno, Josefská 15

 25. Masarykova demokratická strana
  111 21 Praha 1, P.O.BOX 509

 26. Moravská demokratická strana
  602 00 Brno, Joštova 4

 27. Moravská národní strana
  Brno (v likvidaci)

 28. Národní prosperita
  Praha 1, U půjčovny 2

 29. Národně demokratická strana
  149 00 Praha 4 - Chodov, Chalupkova 1371/2

 30. Národně sociální strana - Československá strana národně socialistická
  Praha (v likvidaci)

 31. Nezávislá iniciativa (NEI)
  110 00 Praha 1, Na Florenci 19

 32. Občanská demokratická aliance
  150 00 Praha 5, Štefánikova 21

 33. Občanská demokratická strana
  118 00 Praha 1, Sněmovní 3
 34. www.ods.cz E-mail: info@ods.cz
  02-3114800, 02-3114801 fax: 02-3118273


 35. Občanská koalice - Politický klub
  120 00 Praha 2, Náměstí míru 9

 36. Permanentní opozicí za demokracii - (R)

 37. Podnikatelsko-živnostenská strana - (R)

 38. Politická strana žen a matek Československa - (R)

 39. Pravá volba pro Plzeň
  320 17 Plzeň, Boettingerova 14

 40. Pravý blok
  110 00 Praha 1, Žitná 29

 41. Republikáni
  170 00 Praha 7, Kamenická 3

 42. Republikánská strana
  600 00 Brno, Scheinnerova 27

 43. Republikánská unie
  110 00 Praha 1, Široká 14

 44. Romská občanská iniciativa ČR
  120 00 Praha 2, Čelakovského sady 12

 45. Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa
  190 00 Praha 9, Rumburská 261/17

 46. Strana demokratické levice
  Praha (v likvidaci)

 47. Strana demokratického socialismu
  140 00 Praha 4, Jeremenkova 88

 48. Strana drobných podnikatelů
  160 00 Praha 6, Bubenečská 43

 49. Strana evropského domu - (R)

 50. Strana konzervativní smlouvy
  120 00 Praha 2, Římská 26

 51. Strana moravského venkova
  787 01 Šumperk, Rooseveltova 16

 52. Strana obrany kultury - (R)

 53. Strana podnikatelů, živnostníků a rolníků ČR
  120 00 Praha 2 Mikovcova 10

 54. Strana pro otevřenou společnost
  772 00 Olomouc, Riegrova 5

 55. Strana Přírodního Zákona
  102 00 Praha 10, U Hostivařského nádraží 12

 56. Strana svobodných demokratů
  147 00 Praha 4, Večerní 296

 57. Strana venkova
  106 00 Praha 10, Práčská 1881

 58. Strana za životní jistoty
  130 00 Praha 3, Sudoměřská 32

 59. Strana zdravotně postižených, důchodců a sociálně slabých občanů
  199 00 Praha 9, Tupolevova 465

 60. Strana zelených
  100 00 Praha 10, Murmanská 13

 61. Unie pro Evropu
  301 55 Plzeň, Jetelová 2

 62. Unie svobody
  120 00 Praha 2, Legerova 72

 63. Vlastenecká republikánská strana
  614 00 Brno, Tišnovská 154

 64. Volba pro město
  500 00 Hradec Králové, Orlická 163

 65. Živnostenská strana
  602 00 Brno, Jaselská 11

II. Politická hnutí


 1. Celostátní aktiv občanů
  160 00 Praha 6, Milady Horákové 123

 2. Coexistentia -Soužití
  737 01 Český Těšín, Hrabinská č.19

 3. České sociálně demokratické hnutí
  415 01 Teplice, Baarova 2

 4. Českobudějovická nezávislá nová volba
  370 05 České Budějovice, Vltavské nábř. 7

 5. Českomoravské hnutí občanské nespokojenosti
  602 00 Brno, Moravské nám. 2

 6. Demokraté 92
  252 28 Černošice I, Karlštejnská 1145

 7. Hnutí angažovaných Romů
  370 00 České Budějovice, Pražská tř. 1

 8. Hnutí 90
  102 00 Praha 10, Azalková 29

 9. Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst
  407 47 Varnsdorf, Poštovní 1408

 10. Hnutí pro Havířov
  736 01 Havířov - Šumbark, Tenisový klub, ul. Opletalova

 11. Hnutí proti kriminalitě
  750 00 Přerov, Trávník 28

 12. Hnutí samosprávné Moravy a Slezska - Moravské národní sjednocení
  600 00 Brno, Solničná 8

 13. Hnutí za prosperitu Brna
  624 00 Brno, Jundrovská 33

 14. Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko - (R)
  600 00 Brno, Františkánská 1

 15. Hnutí za sociální spravedlnost - (P)
  140 00 Praha, Na dolinách 1

 16. Hnutí zemědělců
  Praha (v likvidaci)

 17. Humanistická aliance
  128 00 Praha 2, Na Slupi 5

 18. Iniciativa pražských občanů
  110 00 Praha 1, Malostranské nám. 21

 19. Klub angažovaných nestraníků
  150 00 Praha 5, Štefánikova 17

 20. Koruna Česká, monarchistické hnutí Čech, Moravy a Slezska
  110 01 Praha 1, Senovážné nám. 24

 21. Levá alternativa - hnutí za demokratický a samosprávný socialismus - (P)
  150 00 Praha 5, Kroupova 6

 22. Liberecká unie pro sport a zdraví
  460 01 Liberec, Jablonecká 17

 23. Nezávislé sdružení občanů Blanska
  678 01 Blansko, Svitavská 8

 24. Nezávislé sdružení sportovců města Mostu
  434 00 Most, U stadionu 2

 25. Nezávislí
  110 00 Praha 1, Mezibranská 11

 26. Nové hnutí
  155 00 Praha 5, Běhounkova 2344

 27. Občanská liga FORUM
  180 00 Praha 8, Hrušovanské nám. 1

 28. Občanská společenská aktivita - (R)

 29. Organizace nezávislých Rumunů - (R)

 30. Pražané Praze
  Praha 11, Nad Opatovem 2140

 31. 1. Sdružení nezávislých kandidátů Tábor
  390 01 Tábor, Žižkovo nám. 3

 32. Romský národní kongres - (R)
  130 00 Praha 3, Husinecká 77

 33. Sdružení důchodců České republiky
  Praha 10, Mrštíkova 1

 34. Sdružení nezávislých kandidátů města České Budějovice
  370 21 České Budějovice, PO BOX č. 28

 35. Východoevropské národnostní politické hnutí v ČR
  356 01 Sokolov, Hornická 1415

 36. Zlínské hnutí nezávislých
  760 01 Zlín, Benešovo nábř. 3686