EN SPOJENE_KRALOVSTVI_VELKE_BRITANIE_1.jpeg
       EVACUATION COSMIC  SPACESHIPS  OF  THE  POWERS  OF  LIGHT
DE NEMECKO_1.jpeg
       WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFFE  DER  LICHTKRÄFTE
CZ CESKA_REPUBLIKA_1.jpeg
       EVAKUAČNÍ  VESMÍRNÉ  LODĚ  SIL  SVĚTLA
EN PASS IT ON OTHERS ! IVO A. BENDA 1.1. 2007 - 21.12.2007 ENGLISH, GERMAN, CZECH
DE GEBEN SIE ES WEITER !
CZ PŘEDÁVEJTE DÁLE !
EN The vivid photomontage of an exploring evacuation ship PLEYA III, length 1,5 km, with a crew of 600 Cosmic people, The basic ship has many small exploring ships, which are kept at the bottom of the spaceship. The basic part of the ship is in a shape of an ellipse in the ratio 2:1 (the width of the ship is 750m) and it consists of 7 floors. Three upper floors are used for working, the middle one is with green surrounding (height 30m) - trees, bushes, grass, fountains. Three bottom floors are used for living and spending spare time. More information is in the report 531.
DE Eine anschauliche Fotomontage einer Flotte mit den Evakuierungs-Forschungsschiffen Typs PLEJA III mit der Länge von 1,5 km, mit einer Besatzung von ca. 600 Weltraumfreunden. Das Mutterschiff verfügt über viele Forschungsschiffe, die im unteren Teil des Schiffes geparkt werden. Die Forschungsschiffe sind ellipsenförmig, mit einem Seitenverhältnis von 2:1 (d.h. 750m breit) und haben 7 Etagen. Die oberen 3 Etagen sind Arbeitsstockwerke, im Mittelstockwerk (30m hoch) befindet sich die Grünfläche – Bäume, Sträucher, Gras, Springbrunnen. Die unteren 3 Etagen dienen dem Wohnen und der Freizeit. Die Flotte bildet einen Halbkreis. Die Entfernungen zwischen den Schiffen sind beliebig, das Mutterschiff befindet sich in der Mitte. Nähere Informationen sind in der Mitteilung Nr. 531.
CZ Názorná fotomontáž flotily průzkumných evakuačních lodí PLEJA III o délce 1,5 km s osádkou 600 našich vesmírných přátel. Mateřská loď má mnoho malých průzkumných lodí, které jsou garážovány ve spodní části lodi. Základní část lodi je ve tvaru elipsy poměr stran 2:1 (šířka lodi je tedy 750m) a osahuje 7 pater. Horní tři patra jsou pracovní, prostřední patro je se zelení (výška 30m) - stromy, keře, tráva, fontány. Spodní tři patra jsou obytná a pro trávení volného času. Flotila je uspořádána ve tvaru půl oblouku. Vzdálenost lodí mohou být rúzné. Velitelská loď se nachází uprostřed. Bližší informace jsou ve sdělení 531.
EN NAMES OF SOME FROM THE 100 000 EVACUATION SPACECRAFT CARRIERS
DE NAMEN EINIGER DER 100 000 WELTRAUM-EVAKUIERUNGS-MUTTERSCHIFFE
CZ NÁZVY NĚKTERÝCH ZE 100 000 EVAKUAČNÍCH MATEŘSKÝCH VESMÍRNÝCH LODÍ
EN THE EVACUATION EMERGENCY LASTS SINCE CHRISTMAS 1997. THE DATE OF EVACUATION IS NOT DISCLOSED AND DEPENDS ON CHOICES MADE BY PEOPLE, THAT IS TO SAY, ON THE OVERALL ADVANCEMENT OF MANKIND ON THE PLANET EARTH.
DE DIE EVAKUIERUNGSBEREITSCHAFT BESTEHT SEIT WEIHNACHTEN 1997, DER TERMIN DER EVAKUIERUNG WIRD NICHT BEKANNT GEGEBEN, ER IST VON DEN WAHLEN DER MENSCHEN ABHÄNGIG, D.H. VON DER GESAMTENTWICKLUNG DER MENSCHHEIT AUF DEM PLANETEN ERDE.
CZ EVAKUAČNÍ POHOTOVOST JE OD VÁNOC 1997, TERMÍN EVAKUACE SE NESDĚLUJE A JE ZÁVISLÝ VOLBÁCH LIDÍ, TEDY CELKOVÉM VÝVOJI LIDSTVA NA PLANETĚ ZEMI
SPOJENE_KRALOVSTVI_VELKE_BRITANIE_1.jpeg
         www.angels-light.org
www.cosmic-people.com www.universe-people.com      
NEMECKO_1.jpeg
CESKA_REPUBLIKA_1.jpeg
 
             
         www.universe-people.cz www.andele-svetla.cz www.vesmirni-lide.cz www.andelesvetla.cz www.vesmirnilide.cz
NAME OF THE COSMIC SPACESHIP
NAME DES WELTRAUMSCHIFFS
JMÉNO VESMÍRNÉ LODĚ LIST Č.SDĚLENÍ STATE / STAAT / STÁT TYPE OF THE COSMIC SPACESHIP ART DES WELTRAUMSCHIFFS DRUH VESMÍRNÉ LODĚ KONTINENT
1 PLEJA 145 5310 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
2 TOBISH 145 5311 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
3 ASEKA 145 5319 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
4 ERRA 146 5321 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
5 ARES 146 5322 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
6 PALA 146 5323 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
7 IONA 146 5324 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
8 ESFAHAN 146 5325 ÍRÁN THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
9 ESOTA 146 5326 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
10 SEKANE 146 5327 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
11 DAVID 146 5335 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
12 HERMES 147 5337 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
13 HLJARA 147 5338 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
14 NIKE 147 5339 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
15 HONSU 147 5340 JAPONSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
16 CASIOPEA 147 5341 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
17 MERILYN 147 5342 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
18 KYRIU 147 5343 JAPONSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
19 SPECTRA 148 5353 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
20 ALISIJA 148 5354 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
21 MOHOTO 148 5355 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
22 SOLANA 148 5356 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
23 ARTHON 148 5357 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
24 INXTRIA 148 5358 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
25 TASILA 148 5359 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
26 ELYENSE 149 5369 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
27 MENTAKA 149 5370 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
28 LAMURIA 149 5371 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
29 SHAN 149 5372 MYANMAR THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
30 MIRA 149 5373 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
31 POLUX 149 5374 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
32 YOKOHAMA 149 5375 JAPONSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
33 JUMATO 150 5385 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
34 KOLDAS 150 5386 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
35 SOL-TEC 150 5387 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
36 VEGA 150 5388 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
37 NIRBUA 150 5389 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
38 JINAN 150 5390 ČÍNA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
39 EVIA 150 5391 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
40 COLUMBA 151 5401 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
41 MOMO 151 5402 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
42 AICHI 151 5403 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
43 ANITA 151 5404 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
44 PEGAS 151 5405 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
45 SENDAI 151 5406 JAPONSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
46 ACHELE 151 5407 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
47 HELIOS 152 5417 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
48 ADONIA 152 5418 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
49 SEMJASE 152 5419 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
50 NAGANO 152 5420 JAPONSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
51 BOHEMIA 152 5421 ČESKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
52 LYRA 152 5422 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
53 TIANJIN 152 5423 ČÍNA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
54 ANDROMEDA 153 5433 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
55 TOKAMACHI 153 5434 JAPONSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
56 PHOENIX 153 5435 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
57 MASAR 153 5436 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
58 JUPITER 153 5437 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
59 AMORI 153 5438 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
60 PUSAN 153 5439 JIŽNÍ KOREA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
61 AKITA 154 5449 JAPONSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
62 MERKUR 154 5450 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
63 JILIN 154 5451 ČÍNA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
64 ORION 154 5452 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
65 ESTER 154 5453 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
66 MAITRES 154 5454 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
67 IVONA 154 5455 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
68 ITHACA 155 5465 ŘECKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
69 ORTHON 155 5466 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
70 ADONAI 155 5467 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
71 SHANCHEA 155 5468 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
72 ANTAR 155 5469 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
73 ICARUS 155 5470 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
74 MEAE 155 5471 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
75 MALATIA 156 5481 TURECKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
76 PLEIONE 156 5482 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
77 HOOVA 156 5483 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
78 AMURIS 156 5484 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
79 METARIA 156 5485 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
80 IZAK 156 5486 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
81 SHENYANG 156 5487 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
82 DELPHIA 157 5497 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
83 LAGUN 157 5498 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
84 IRIS 157 5499 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
85 HANOI 157 5500 VIETNAM THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
86 CASTOR 157 5501 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
87 SONJA 157 5502 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
88 PLANDOR 157 5503 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
89 ALCYONE 158 5513 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
90 ALFA 158 5514 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
91 BETA 158 5515 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
92 GAMA 158 5516 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
93 DELTA 158 5517 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
94 ATLANTIS 158 5518 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
95 OXALOMA 158 5519 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
96 NABULA 159 5529 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
97 ASKET 159 5530 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
98 MIRIAM 159 5531 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
99 ORIGEN 159 5532 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
100 ODYSEA 159 5533 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
101 MIYAGI 159 5534 JAPONSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
102 ELECTRA 159 5535 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
103 NUNAVUT 160 5545 KANADA - NUNAVUT THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
104 LENA 160 5546 RUSKO - SIBIŘ THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
105 TATARIJA 160 5547 RUSKO - TATARSTÁN THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
106 TARSUS 160 5548 TURECKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
107 PARANA 160 5549 BRAZÍLIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ JIŽNÍ AMERIKA
108 ABORA 160 5550 AUTRÁLIE - SEVER THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AUSTRÁLIE
109 HAINAUT 160 5551 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
110 SHARE 161 5561 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ VELITELSKÁ LOĎ
111 MINTAKA 161 5562 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
112 ZETOR 161 5563 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
113 NISSAN 161 5564 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
114 JARGA 161 5565 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
115 BRITAIN 161 5566 VELKÁ BRITÁNIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
116 OLIJANA 161 5567 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
117 BAKU 161 5569 AZERBAJDŽÁN THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
118 ADONIS 161 5572 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
119 PADMA 161 5573 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
120 OLYMPIA 161 5574 ŘECKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
121 SAHAN 161 5575 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
122 AENSTRIA 162 5577 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
123 GRENADA 162 5578 GRENADA + KARIBIK THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
124 SIREA 162 5579 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
125 GENESIS 162 5580 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
126 UMMO 162 5581 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
127 ALASKA 162 5582 USA - ALJAŠKA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
128 NINA 162 5583 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
129 TAMARA 162 5585 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
130 AJACIT 162 5586 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
131 LEONA 162 5587 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
132 VICTORIA 162 5588 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
133 QATIJA 162 5589 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
134 HAITI 162 5590 HAITI THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
135 NAMIB 162 5591 NAMÍBIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
136 YAZD 163 5593 ÍRÁN THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
137 OHIO 163 5594 USA - OHIO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
138 HELENA 163 5595 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
139 SOLEA 163 5596 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
140 JAMAICA 163 5597 JAMAJKA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
141 HIMAL 163 5598 ČÍNA - TIBET THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
142 TULA 163 5599 RUSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
143 SUDAN 163 5607 SÚDÁN THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
144 TRESS 163 6501 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
145 NOEL 163 6502 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
146 TOGO 163 6503 TOGO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
147 MINESOTA 163 6504 USA - MINESOTA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
148 ADELAIDE 163 6505 AUSTRÁLIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AUSTRÁLIE
149 BRASIL 163 6506 BRAZÍLIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ JIŽNÍ AMERIKA
150 BELLA 164 5609 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
151 JAMAL 164 5610 RUSKO - SIBIŘ THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
152 ARMENIJA 164 5611 ARMÉNIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
153 SIVAS 164 5612 TURECKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
154 SASKATCH 164 5613 KANADA - SAKATCHEWAN THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
155 MAKEDONIJA 164 5614 MAKEDONIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
156 LIMA 164 5615 PERU THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ JIŽNÍ AMERIKA
157 TARAXIA 164 5617 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
158 SARDEGNA 164 5618 ITÁLIE - SARDÍNIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
159 EVORA 164 5619 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
160 ANDY 164 5620 - THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ JIŽNÍ AMERIKA
161 GEORGIA 164 5621 USA - GEORGIA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
162 MEYAE 164 5622 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
163 TUVALU 164 5623 TUVALU THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ OCEÁNIE
164 AXIA 165 5625 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
165 KHORASAN 165 5626 ÍRÁN THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
166 FILIPIN 165 5627 FILIPÍNY THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
167 SAMOA 165 5628 SAMOA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ OCEÁNIE
168 ALBERTA 165 5629 KANADA - ALBERTA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
169 TEXAS 165 5630 USA - TEXAS THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
170 SICIL 165 5631 ITÁLIE - SICÍLIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
171 YUKON 165 5633 KANADA - YUKON THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
172 ZORA 165 5634 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
173 YORK 165 5635 USA - NEW YORK THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
174 KONGO 165 5636 KONGO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
175 BELIZE 165 5637 BELIZE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
176 VERONA 165 5638 ITÁLIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
177 GUINEA 165 5639 GUINEA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
178 ESETA 166 5641 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
179 MELBOURNE 166 5642 AUSTRÁLIE - JIHOZÁPAD THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AUSTRÁLIE
180 GENOVA 166 5643 ITÁLIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
181 ARABIE 166 5644 ARÁBIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
182 SUMATERA 166 5645 INDONÉSIE - SUMATRA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
183 TEHRAN 166 5646 ÍRÁN THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
184 CALIFORNIA 166 5647 USA - CALIFORNIA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
185 QUEBEC 166 5649 KANADA - QUEBEC THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
186 SUOMI 166 5650 FINSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
187 ANGOLA 166 5651 ANGOLA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
188 SACHALIN 166 5652 RUSKO - SACHALIN THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
189 ALENA 166 5653 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
190 ALGERIE 166 5654 ALŽÍRSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
191 FIDZI 166 5655 FIDŽI THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ OCEÁNIE
192 AURIGEA 167 5657 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
193 ZELANDIJA 167 5658 NOVÝ ZÉLAND THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ OCEÁNIE
194 CHILLE 167 5659 CHILE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ JIŽNÍ AMERIKA
195 MONTANA 167 5660 USA - MONTANA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
196 CUBA 167 5661 KUBA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
197 KRITI 167 5662 ŘECKO - KRÉTA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
198 SALAMIS 167 5663 KYPR THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
199 ARTOIS 167 5665 FRANCIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
200 TURKIYE 167 5666 TURECKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
201 REYKJAVIK 167 5667 ISLAND THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
202 HELLAS 167 5668 ŘECKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
203 MORAVIA 167 5669 ČESKO - MORAVA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
204 TOKYO 167 5670 JAPONSKO - TOKIO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
205 LADA 167 5671 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
206 KARNE 168 5673 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
207 ORLEANS 168 5674 FRANCIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
208 QISE 168 5675 FRANCIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
209 KANSAS 168 5676 USA - KANSAS THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
210 EVURE 168 5677 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
211 ARARA 168 5678 BRAZÍLIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ JIŽNÍ AMERIKA
212 MARYLAND 168 5679 USA - MARYLAND THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
213 DEZIRE 168 5681 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
214 SCHWEIZ 168 5682 ŠVÝCARSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
215 CANTAL 168 5683 FRANCIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
216 KAUZESTAN 168 5684 ÍRÁN THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
217 GRUZIJA 168 5685 GRUZIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
218 LOTA 168 5686 CHILE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ JIŽNÍ AMERIKA
219 AISNE 168 5687 FRANCIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
220 EISA 169 5689 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
221 SEVILLA 169 5690 ŠPANĚLSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
222 POLSKA 169 5691 POLSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
223 MISOURI 169 5692 USA - MISSOURI THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
224 ARKTIS 169 5693 ARKTIDA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ARKTIDA
225 ANTARKTIS 169 5694 ANTARKTIDA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ANTARKTIDA
226 THAIWAN 169 5695 TCHAI WAN THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
227 YUCATAN 169 5697 MEXICO - YUCATAN THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
228 ROMANIJA 169 5698 RUMUNSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
229 JAPAN 169 5699 JAPONSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
230 SALOME 169 5700 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
231 KORDESTAN 169 5701 ÍRÁN THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
232 LIBERIJA 169 5702 LIBÉRIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
233 NEPAL 169 5703 NEPÁL THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
234 PARIS 170 5706 FRANCIE - PAŘÍŽ THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
235 THIMEA 170 5706 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
236 ARGENTINA 170 5707 ARGENTINA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ JIŽNÍ AMERIKA
237 ETHIOPIA 170 5708 ETHIOPIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
238 BORNEO 170 5709 INDONÉSIE - BORNEO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
239 YEMEN 170 5710 JEMEN THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
240 PAPETE 170 5711 PAPETE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ OCEÁNIE
241 NOBOA 170 5713 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
242 COSTARICA 170 5714 KOSTARIKA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
243 PERU 170 5715 PERU THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ JIŽNÍ AMERIKA
244 OREGON 170 5716 USA - OREGON THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
245 NEBRASKA 170 5717 USA - NEBRASKA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
246 GHANA 170 5718 GHANA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
247 ARAL 170 5719 KAZACHSTÁN - ARAL THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
248 SATURNIJA 171 5721 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
249 ARKANSAS 171 5722 USA - ARKANSAS THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
250 JAIPUR 171 5723 INDIE - JAIPUR THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
251 ONTARIO 171 5724 KANADA - ONTARIO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
252 MOLDAVIJA 171 5725 MOLDAVSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
253 SYDNEY 171 5726 AUSTRÁLIE - SYDNEY THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AUSTRÁLIE
254 PANAMA 171 5727 PANAMA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
255 LARISA 171 5729 ŘECKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
256 DURAN 171 5730 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
257 LOIRE 171 5731 FRANCIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
258 MEXICO 171 5732 MEXICO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
259 AUBE 171 5733 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
260 EESTI 171 5734 ESTONSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
261 NIEVRE 171 5735 FRANCIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
262 KALMIA 172 5737 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
263 PICARDIA 172 5738 FRANCIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
264 ALMEIRA 172 5739 ŠPANĚLSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
265 SOFIJA 172 5740 BULHARSKO - SOFIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
266 BELGIQUE 172 5741 BELGIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
267 PORTO 172 5742 PORTUGALSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
268 AMAZONIE 172 5743 BRAZÍLIE - AMAZONIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ JIŽNÍ AMERIKA
269 JUMA 172 5745 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
270 NEVADA 172 5746 USA - NEVADA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
271 TIBET 172 5747 ČÍNA - TIBET THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
272 OTAWA 172 5748 KANADA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
273 MALI 172 5749 MALI THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
274 LAOS 172 5750 LAOS THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
275 IRAN 172 5751 ÍRÁN THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
276 JERSEY 173 5752 USA - NEW JERSEY THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
277 EIRE 173 5753 IRSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
278 GAYA 173 5753 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
279 POITOU 173 5754 FRANCIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
280 ERIE 173 5754 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
281 INDIANA 173 5755 USA - INDIANA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
282 KALA 173 5755 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
283 MARNE 173 5756 FRANCIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
284 SVERIGE 173 5756 ŠVÉDSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
285 YONNE 173 5757 FRANCIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
286 NORGE 173 5757 NORSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
287 MALAGA 173 5758 ŠPANĚLSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
288 AUSTRALIA 173 5759 AUSTRÁLIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AUSTRÁLIE
289 ASIA 173 5761 - THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
290 BISMATA 174 5769 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
291 CALAIS 174 5770 FRANCIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
292 LIETUVA 174 5771 LOTYŠSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
293 KAZACHSTAN 174 5772 KAZACHSTÁN THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
294 ALBACETE 174 5773 ŠPANĚLSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
295 OLAHOMA 174 5774 USA - OKLAHOMA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
296 DAKOTA 174 5775 USA - DAKOTA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
297 QUETZAL 174 5777 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
298 KOMI 174 5778 RUSKO - KOMI THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
299 LATVIJA 174 5779 LITVA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
300 RHUN 174 5780 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
301 MICHIGAN 174 5781 USA - MICHIGAN THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
302 OMEGA 174 5782 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
303 JAWA 174 5783 INDONÉSIE - JÁVA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
304 OMUTA 175 5785 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
305 SLOVAKIJA 175 5786 SLOVENSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
306 SLOVENIJA 175 5787 SLOVINSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
307 CHINA 175 5788 ČÍNA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
308 EGYPT 175 5789 EGYPT THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
309 ESPANIJA 175 5790 ŠPANĚLSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
310 KOREA 175 5791 KOREA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
311 OKAJAMA 175 5793 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
312 SIRIUS 175 5794 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
313 POLYANA 175 5795 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
314 UTAH 175 5796 USA - UTAH THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
315 CAROLINA 175 5797 USA - CAROLINA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
316 ARA 175 5798 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
317 SOLOGNE 175 5799 FRANCIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
318 TELLUR 176 5801 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
319 ALTAJ 176 5802 - THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
320 CARPATIJA 176 5803 - THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
321 BEJA 176 5804 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
322 ANJOU 176 5805 FRANCIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
323 MIARE 176 5806 FRANCIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
324 PENSYLVANIA 176 5807 USA - PENSYLVANIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
325 FARS 176 5809 ÍRÁN THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ
326 VIRGINIA 176 5810 USA - VIRGINIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
327 FRANCE 176 5811 FRANCIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
328 VIENNE 176 5812 FRANCIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
329 INDRE 176 5813 FRANCIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
330 ADANA 176 5814 TURECKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
331 HAVIQ 176 5815 ÍRÁN THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
332 TERRA 177 5817 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
333 ITALIA 177 5818 ITÁLIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
334 PATAGONIE 177 5819 ARGENTINA - PATAGONIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ JIŽNÍ AMERIKA
335 DELHI 177 5820 INDIE - DILÍ THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
336 CORSE 177 5821 FRANCIE - KORSIKA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
337 KENYA 177 5822 KEŇA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
338 GALICIA 177 5823 ŠPANĚLSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
339 LUCIA 177 5825 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
340 HAWAII 177 5826 USA - HAWAII THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
341 FLORIDA 177 5827 USA - FLORIDA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
342 DELAWARE 177 5828 USA - DELAWARE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
343 VIETNAM 177 5829 VIETNAM THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
344 IRAQ 177 5830 IRÁK THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
345 NIGER 177 5831 NIGER THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
346 KRYM 178 5833 UKRAJINA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
347 ALBANIJA 178 5834 ALBÁNIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
348 VANUATU 178 5835 VANUATU THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ OCEÁNIE
349 TEREZA 178 5836 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
350 JULIEN 178 5837 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
351 BRETAGNE 178 5838 FRANCIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
352 ORNE 178 5839 FRANCIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
353 ANOLA 178 5841 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
354 LOUISIANA 178 5842 USA - LOUISIANA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
355 VERMONT 178 5843 FRANCIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
356 AVEYRON 178 5844 FRANCIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
357 NORMADIE 178 5845 FRANCIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
358 IDAHO 178 5846 USA - IDAHO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
359 COLORADO 178 5847 USA - COLORADO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
360 ARGONA 179 5849 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
361 GILON 179 5850 FRANCIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
362 VENDEE 179 5851 FRANCIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
363 BALGARIJA 179 5852 BULHARSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
364 MARIANA 179 5853 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
365 SENEGAL 179 5854 SENEGAL THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
366 APENIN 179 5855 ITÁLIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
367 ALINEA 179 5857 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
368 MISISIPI 179 5858 USA - MISSISSIPPI THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
369 TENESEE 179 5859 USA - TENNESEE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
370 WASHINGTON 179 5860 USA - WASHINGTON THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
371 WISCONSIN 179 5861 USA - WISCONSIN THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
372 TSCHAD 179 5862 ČAD THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
373 SRBIJA 179 5863 SRBSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
374 MARINA 180 5865 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
375 DAUPHINE 180 5866 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
376 ARDENNES 180 5867 FRANCIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
377 MAROCO 180 5868 MAROKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
378 AFRICA 180 5869 - THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
379 HRVATSKA 180 5870 CHORVATSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
380 BOSNA 180 5871 BOSNA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
381 NASAGEL 180 5873 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
382 DZUN 180 5874 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
383 GABRIELA 180 5875 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
384 ALABAMA 180 5876 USA - ALABAMA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
385 CONECTICUT 180 5877 USA - CONNECTICUT THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
386 ILINOIS 180 5878 USA - ILLINOIS THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
387 CANADA 180 5879 KANADA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
388 RIDDH 181 5881 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
389 SUZAN 181 5882 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
390 ARIZONA 181 5883 USA - ARIZINA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
391 MASACHUSETS 181 5884 USA - MASSACHUSETS THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
392 WYOMING 181 5885 USA - WYOMING THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
393 LORESTAN 181 5886 ÍRÁN THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
394 KANIN 181 5887 RUSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
395 PALERMA 181 5889 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
396 ACHILEA 181 5890 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
397 SIMEON 181 5891 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
398 PALOMA 181 5892 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
399 ADON 181 5893 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
400 ARREA 181 5894 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
401 MAIA 181 5895 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
402 APU 182 5897 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
403 ANTARES 182 5898 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
404 ASHAND 182 5899 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
405 KERMAN 182 5900 ÍRÁN THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
406 ZAFIRA 182 5901 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
407 ROSSIJA 182 5902 RUSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA, ASIE
408 SEMNAN 182 5903 ÍRÁN THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
409 TARA 182 5905 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
410 NORD 182 5906 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
411 GERMANIJA 182 5907 NĚMECKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
412 LIBIYA 182 5908 LYBIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
413 MALAYSIJA 182 5909 MALAJSIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
414 HUNGARIJA 182 5910 MAĎARSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
415 KENTUCKY 182 5911 USA - KENTUCKY THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
416 ARIES 183 5913 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
417 TANIA 183 5914 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
418 MAINE 183 5915 USA - MAINE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
419 IOWA 183 5916 USA - IOWA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
420 FUJIJAMA 183 5917 JAPONSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
421 OSTERREICH 183 5918 RAKOUSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
422 HOKAIDO 183 5919 JAPONSKO - HOKAIDO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
423 NARA 183 5921 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
424 TAKAOKA 183 5922 JAPONSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
425 WAKANAI 183 5923 WAKANAI THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ OCEÁNIE
426 SHIKOKU 183 5924 JAPONSKO - SHIKOKU THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
427 ATHINA 183 5925 ŘECKO - ATHÉHY THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
428 MALTA 183 5926 MALTA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
429 HAMPSHIRE 183 5927 USA - HAMPSHIRE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ SEVERNÍ AMERIKA
430 ARIELA 184 5929 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
431 INDIA 184 5930 INDIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
432 ATLAS 184 5931 - THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
433 HORUS 184 5932 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
434 CATERINA 184 5933 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
435 PATRIA 184 5934 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
436 ISTRIA 184 5935 CHORVATSKO - ISTRIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
437 MIRAM 184 5937 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
438 CYGNUS 184 5938 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
439 AQUILA 184 5939 THE COSMIC TRANSFER SPACESHIP EIN WELTRAUM-UMSTEIGESCHIFF VESMÍRNÁ PŘESTUPNÍ LOĎ
440 BELARUS 184 5940 BĚLORUSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
441 LODZ 184 5941 POLSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
442 KRAKOW 184 5942 POLSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
443 GLIWICE 184 5943 POLSKO THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
444 LUANDA 204 6249 ANGOLA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
445 CUNENE 204 6250 ANGOLA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
446 MALANJE 204 6251 ANGOLA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
447 BATHA 204 6252 ČAD THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
448 BILTINE 204 6253 ČAD THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
449 SALAMAT 204 6254 ČAD THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
450 GUERA 204 6255 ČAD THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
451 MOYEN 204 6257 ČAD THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
452 LHASA 204 6258 ČÍNA - TIBET THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
453 MANGYA 204 6259 ČÍNA - TIBET THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
454 ZAISAN 204 6260 ČÍNA - TIBET THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
455 GANSU 204 6261 ČÍNA - TIBET THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
456 XIAN 204 6262 ČÍNA - TIBET THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
457 XIZANG 205 6265 ČÍNA - TIBET THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
458 QINGHAI 205 6266 ČÍNA - TIBET THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
459 ALLUNSHAN 205 6267 ČÍNA - TIBET THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
460 ECUADOR 205 6268 EKVÁDOR THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ JIŽNÍ AMERIKA
461 OGADEN 205 6269 ETHIOPIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
462 TIGRA 205 6270 ETHIOPIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
463 LYONE 205 6271 FRANCIE THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ EVROPA
464 ACCRA 205 6273 GHANA THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
465 BISSAU 205 6274 GUINEA - BISSAU THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ AFRIKA
466 NINAWA 205 6275 IRÁK THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
467 BAGHDAD 205 6276 IRÁK THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
468 ZANIAN 205 6277 ÍRÁN THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
469 GILAN 205 6278 ÍRÁN THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
470 HORMOZGAN 206 6281 ÍRÁN THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
471 PERSIA 206 6282 ÍRÁN THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
472 HADAROM 206 6283 IZRAEL THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
473 JUDAEA 206 6284 IZRAEL THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
474 AS-SAMIRAH 206 6285 IZRAEL THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
475 HEFA 206 6286 IZRAEL THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE
476 HAZAFON 206 6287 IZRAEL THE COSMIC EVACUATION SPACESHIP EIN WELTRAUM-EVAKUIERUNGSSCHIFF VESMÍRNÁ EVAKUAČNÍ LOĎ ASIE